Lasten tanssiliikunta - mitä siellä oikein tapahtuu - Tanssiseura Sekahaku ry

Lasten tanssiliikunta – mitä siellä oikein tapahtuu

Lasten tanssiryhmissä (1v-16v) liikutaan, tanssitaan, nautitaan musiikista ja kavereista sekä opitaan monia elämän ja hyvinvoinnin kannalta hyödyllisiä taitoja.Tanssiliikuntaharrastus kehittää monipuolisesti rytmiikkaa, motoriikkaa sekä oman kehon tuntemusta. Yhdessä tekeminen kehittää ryhmätaitoja ja antaa lapselle iloisia ja liikunnallisia hetkiä kavereiden kanssa.  Ryhmissä hyhyödynnetään liikettä, musiikkia ja tanssia aina ikäryhmän mukaan.

TaaperoTanssi 1-3 -vuotias lapsi aikuisen kanssa

TaaperoTanssi on lapsen ja aikuisen yhteinen tanssihetki, joka koostuu tansseista sekä loru- ja laululeikityksistä.

TenavaTanssi 3-4 -vuotiaille

3-4 vuotiaille suunnatussa TenavaTanssissa harjoittelemme esimerkiksi koordinaatiokykyä, tasapainoa ja kehon hahmotuskykyä pääasiallisesti lapsille suunnattujen musiikkileikkien avulla. Muita tunneilla opittavia taitoja ovat toisten huomioon ottaminen ja yhteistyö isommassa porukassa. Ryhmässä edetään lasten ehdoilla ja pyritään muovaamaan tuntien ohjelma ryhmän tarpeita ja kykyjä vastaavaksi kannustavaa lähestymistapaa käyttäen.

TenavaTanssi 5-6 -vuotiaille

TenavaTanssissa painottuvat harjoitukset enemmän kehonhallintaan, rytmitajuun ja koordinaatioon. Tärkeinä elementteinä ovat myös oman vuoron odottaminen ja ryhmässä toimiminen niin, että kaikki viihtyvät. Tässä vanhemmille lapsille suunnatussa ryhmässä harjoitteet toteutetaan leikkien avulla. Tutustumme myös eri tanssityylien, kuten esimerkiksi baletin, showtanssin ja seuratanssien piirteisiin ikäryhmälle sopivalla tavalla.

JunnuTanssi 7-10 -vuotiaille

JunnuTanssissa siirrymme enemmän harjoittelupainoitteiseen tuntirakenteeseen, kannustavaa lähestymistapaa kuitenkaan unohtamatta. Tunneilla tutustumme eri tanssilajeihin  ja mm. harjoittelemme lavatanssien perusaskelkuvioita esimerkiksi fuskuun, cha chan ja valssiin. Tunti aloitetaan lämmittelypeleillä ja venyttelyllä, joiden jälkeen käymme läpi tekniikkaa. JunnuTanssissa otamme lasten toiveet huomioon ohjelmamme suunnittelussa ja pyrimme vastaamaan ryhmän tarpeisiin, jotta voimme luoda hyvät lähtökohdat tanssiharrastuksen jatkamiselle.

TeiniTanssi 10-16 -vuotiaille

Teiniryhmässä tanssitaan paritansseina vakiotansseja sekä lattareita, siis juuri niitä mitä nykyisin lavoilla tanssitaan. Tanssimme kahta tai kolmea tanssia kauden aikana. Kurssilaiset voivat esittää toiveita tanssilajeista.

Sekahaun lastenryhmien ohaajat ovat kouluttautuneet lastentanssin ohjaajiksi.