Tanssilajit - Tanssiseura Sekahaku ry

Tutustu tanssilajeihin

Tanssilajit

Alla tietoa yleisimmistä suomalaisilla tanssilavoilla tanssittavista seuratansseista. Listaa täydennetään.

Foksi

Foksi on Suomen seuratanssin yleisin perustanssi ja siksi se sopii erittäin hyvin aloituslajiksi tanssiharrastuksen aloittamiseen. Sitä tanssitaan syliotteessa (eli suljetussa otteessa) ja sen lajinomaisella askelikolla hidas-hidas-nopea-nopea pystyy tanssimaan sekä hitaaseen että nopeaan musiikkiin. Myös Tangoa, Swingiä ja latinalaistansseja voi tanssia Foksina. Foksissa on selkeä ylöspäin suuntautunut jousto. Erittäin hidasta foksimusiikkia varten voit harrastuksen edetessä treenata myös Hidas Lavafoksi -nimisissä treeneissä.

Valssi

Valssi eli tavallinen suomalainen Valssi on perinteinen tanssi Suomen tanssilavoilla ja häissä. Siksi se on tanssilaji, joka kaikkien tanssia harrastavien kannattaa harjoitella. Valssille on tyypillistä musiikinmukainen keinunta. Perusvalssissa liikutaan syliotteessa eteenpäin ja pyöritään oikealle ja vasemmalle. Hidas Valssi on oma tanssilajinsa ja monelle soveltuu hyvin Hidas Valssi treenilajiksi ennen varsinaista Valssia.

Hidas Valssi

Hidas Valssi on monen mielestä yksi ihanimmista tanssilajeista.  Musiikkina hidas valssi on unelmoivaa, upeaa eikä jätä ketään kylmäksi. Hitaasta Valssista on tullut hyvin suosittu seuratanssi, jota tanssitaan nykyään jopa enemmän kuin nopeampaa perinteistä suomalaista valssia. Tanssilajina Hidas Valssi on oma laji, koska sen askellus ja tekniikka eroavat normaalista Valssista. Seuratanssina tanssittu Hidas Valssi pohjautuu ns. englantilaiseen hitaaseen valssiin, jossa perusaskel on askel-askel-yhteen.  Hitaasta Valssista voit harrastuksen edetessä kokeilla myös Hidasta Amerikkalaista Valssia.

Kävelyhumppa

Kävelyhumppa on monen mielestä helppo ja kevyt tapa tanssia humppaa. Sen perusaskel on nimensä mukaisesti kävelyaskel. Kävelyhumppa sopii hyvin tanssiharrastuksen aloittamiseen. Joskus erotellaan omaksi tanssilajikseen Kuviohumppa, jolla tarkoitetaan kävelyaskelin tanssittavaa tanssia, jossa on avo-otteissa tehtäviä tanssikuvioita. Tanssiseura Sekahaku käyttää nimitystä Kävelyhumppa Kävely- ja Kuviohumpan yhdistelmästä.

Kuviohumppa

Kuviohumppa, jossa etenevän kävelyaskelluksen aikana tehdään erilaisia tanssikuvioita.

Tanssiseura Sekahaku käyttää nimitystä Kävelyhumppa Kävely- ja Kuviohumpan yhdistelmästä.

Humppa

Humppa on tanssina kehittynyt viime vuosisadan puolivälissä, kun muusikot kehittivät nopeamman tavan soittaa foksia ja loivat siihen erilaisen poljennon. Askeleet piti tällöin muuttaa ja keksittiinkin käyttää Humpassa Sambasta tuttua kolmiaskelta, joka rytmitykseltään kuvataan yks-ja-kaks. Humpalle on ominaista voimakas jousto ylös ja alas. Toinen suosittu muoto tanssia humppaa on Kävelyhumppa.

Kävelyjenkka

Kävelyjenkka on kevyt ja nautittava tapa tanssia jenkkaa. Perinteisen Jenkan hyppyjen sijaan liikutaan eteenpäin ja pyöritään kävelyaskelin. Kävelyjenkan askellus voidaankin kuvata hokemalla askel-viereen-askel, askel-viereen-askel, askel-askel-askel-askel. Kävelyjenkkaan on liikkumisen helppouden vuoksi kehittynyt runsaasti kivoja tanssikuvioita.

Jenkka

Jenkka, jota kutsutaan myös Hyppyjenkaksi, on vauhdikas ja hauska seuratanssi. Se on perinteinen suomalainen seuratanssi Polkan ohella. Tyypillistä sille on eteneminen hyppyaskelin ja pyörinnät parin kanssa oikealle ja vasemmalle. Monet tunnistavat jenkan seuraavasta hokemasta: askel-askel-hyppy, askel-askel-hyppy, hyppy-hyppy-hyppy-hyppy.

Tango

Suomessa tanssitaan pääasiassa ns. Suomalaista Tangoa, joka sopii hyvin kaikkien meidän hyvin tuntemaan melankoliseen ja melodiseen suomalaiseen tangomusiikkiin. Tangon  askelrytmitys on perusmuodossaan sama kuin Foksissa eli hidas-hidas-nopea-nopea. Tangossa liikutaan kuitenkin loivemmin ja Tangolle tyypillisiä ovat pysähdykset ja taivutukset. Muita Suomessa suosiota saavuttaneita tanssilajeja tangomusiikin tanssimiseksi ovat Wanha Tango ja Argentiinalainen Tango.

Fusku

Fusku on yleisin Suomessa lavoilla tanssittava kädenalitanssi eli ns. avoimen otteen tanssi ja monen ehdoton suosikkilaji. Sitä tanssitaan nopeaan foksimusiikkiin, joten tansseissa soitetussa musiikeissa on paljon Fuskuun sopivia kappaleita.  Fusku on yksinkertaistettu versio Jivestä. Fuskun keskeisin askelrytmi on sama kuin Foksin eli hidas-hidas-nopea-nopea ja siksi Fusku onkin helppo omaksua, jos Foksi on jo hallussa. Fuskun askelluksessa on joustoa ja se sisältää kuvioita ja pyörimistä. Fusku sopii myös tanssiharrastuksen aloittamiseen.

Jive

Jive on Fuskua askelikoltaan ja myös tekniikaltaan vaativampi, mutta tanssikuvioinniltaan samankaltainen avoimen otteen tanssi, jota tanssitaan svengaavaan musiikkiin. Jiveä tanssipari tanssii pienellä alueella tehden paikanvaihtokuvioita kädenalituksineen kuten Fuskussa.

Bugg

Bugg on Ruotsista Suomeen rantautunut Rock´n´Swing-tanssi, jonka suosio on kasvanut huimasti viimeisen 10 vuoden aikana. Yksi syy suosion kasvuun on se, että Bugg sopii monenlaiseen musiikkiin. Buggin perusaskel on helppo, kävelyaskeleeseen perustuva 1-2-3-4 -muotoa oleva askel. Viejän askel on vapaa. Bugg on kädenalitanssi ja sitä siis tanssitaan avoimessa otteessa. Bugg sisältää sekä viejän että seuraajan tanssissa paljon pyörähdyksiä ja kädenalikuvioita. Ennen kuin kokeilet Buggia, sinun kannattaa treenata muita tansseja esim. Fuskua.

Rumba = Rumba-Bolero

Rumba on lattareiden suosion myötä tullut yhdeksi suosituimmaksi tanssilajiksi treeneissä ja se kasvattaa suosiotaan myös lavoilla. Seuratanssina Rumba on Rumba-Boleroa, jolloin Bolero-nimellä korostetaan sen eroa kilpatanssin Rumbasta, jonka ajoitus suhteessa musiikkiin on hieman erilainen. Seuratanssissa Rumban perusaskel toteuttaa rytmitystä hidas-nopea-nopea ja askelikko aloitetaan musiikin tahdin 1. iskulta. Rumbaa tanssitaan pääasiassa paikkatanssina. Siinä on sekä syliotteessa että avoimessa otteessa tanssittavia kuvioita.  Rumbaa tanssitaan ihanaan, hitaaseen musiikkiin ja tanssissa korostuu lattarimainen vartalonkäyttö, varsinkin lantion käyttö. Turhaan ei Rumbaan sanota kosiotanssiksi.

Cha Cha

Cha Cha on myös lattari, mutta Rumbaan verrattuna se on tanssina napakampaa ja musiikkina nopeampaa. Tanssilajina Cha Cha sisältää paljon samoja tanssikuvioita kuin Rumba, siksi kannattaakin treenata ensin Rumbaa ja sen jälkeen ottaa Cha Cha haltuun. Cha Cha:n perusaskel voidaan kirjoittaa muotoon 1-2-3 cha-cha. Myös Cha Cha:ssa on tärkeää  vartalonkäyttö. Cha Cha:ta tanssitaan yleensä paikkatanssina.

Salsa

Salsa on maailman suosituin tanssilaji. Suomessa Salsa on yleistynyt myös lavoilla sitä mukaa, kun orkesterit ovat ottaneet salsamusiikkia ohjelmistoihinsa. Salsa on vauhdikas paritanssi, jota tanssitaan pääosin paikoillaan. Salsan rytmitys on nopea-nopea-hidas. Rytmityksen voi kuvata myös hokemalla yks-kaks-kol-tauko.

Bachata

Bachata on salsabileiden "hidas". Sitä tanssitaan syliotteessa tehden välillä avoimia kuvioita.

Samba

Samba on vauhdikas brasilialaista alkuperää oleva tanssi, jolle on ominaista sykkivä vartalon jousto. Rytmityshokemana Sambassa on yks-a-kaks. Paritanssina Sambaa voidaan tanssia sekä paikkatanssina että tanssisuunnassa edeten. Yksi Samban muodoista lavoilla on Samba-Swing.

Samba-Swing

Samba-Swing on helppo tapa tanssia Sambaa. Siinä tanssitaan Samban askelin Fuskusta tuttuja kuvioita.

Masurkka

Masurkka on yksi Suomen vanhimmista tanssilajeista. Koska Masurkan askelikko on helpompi kuin Polkan, harjoitellaan usein ensin Masurkkaa ja sitten vasta Polkkaa. Masurkan alkuasennossa tanssipari on vierekkäin ja tanssin ensimmäisellä säkeellä tanssitaan askel-askel-potku-osioita ja sen jälkeen vaihdetaan puolta. Toisella säkeellä toistetaan potkuosiot ja lopuksi vaihdetaan taas puolta. Kolmannella ja neljännellä säkeellä tanssitaan Polkkaa joko kokonaan oikealle pyörien tai ensin oikealle ja sitten vasemmalle pyörien.

Polkka

Polkka on nopea tanssi, jota on tanssittu Suomessa 1840-luvulta lähtien. Suomessa tanssittavan Polkan paino on päkiöillä ja polvet ovat suorina, mutta nilkat joustavat voimakkaasti. Perusaskeleeseen kuuluu tasahyppy, askel ja ponnistus. Polkassa tanssipari liikkuu tanssisuunnassa syliotteessa kylkijohteisesti.

Hidas Lavafoksi

Hidas Lavafoksi sopii nimensä mukaisesti hitaaseen foksimusiikkiin. Se on nautinnollinen ja helppo tapa tanssia hitaita. Sen askelikko perustuu hidas-nopea-nopea -rytmitykseen. Askelikkoa voidaan täydentää pelkillä hitailla askelilla kävellen tai pyörien.

Blues

Blues sopii tanssittavaksi hitaaseen musiikkiin. Siinä on helppo peruskaava, jonka omaksuu nopeasti. Siinä voi hyödyntää myös Hitaan Lavafoksin kuvioita.

Wanha Tango

Wanha Tango on helppo, letkeä ja mukava tapa tanssia Tangoa. Wanhaa Tangoa on tanssittu Suomessa 1940- ja 1950-luvuilla ja nyt se on palaamassa uudelleen.  Rytmitykseltään Wanha Tango poikkeaa tavallisesta Tangostamme, koska sen tanssirytmi on hidas-nopea-nopea-hidas.

Argentiinalainen Tango

Argentiinalainen Tango on kansainvälinen, tyylikäs tanssi. Se sopii treenilajiksi sellaisille, jotka ovat jo harrastaneet  muita tanssilajeja. Vaikka Argentiinalainen Tango poikkeaakin paljon kotoisesta suomalaisesta Tangostamme, saat siitä haltuun osia, joita voit hyödyntää myös tavallisessa Tangossa.

Laivasto-Swing

Laivasto-Swingin muita nimityksiä ovat Big Band Swing (BBS) ja Herrasmiesswing. Se on kiva kädenalitanssi, jossa on Fuskusta tuttuja kuvioita. Perusaskel noudattaa nopea-nopea-hidas -rytmitystä. Ennen kuin treenaat Laivasto-Swingiä, kannattaa ottaa Fusku haltuun.

Lindy Hop

Lindy Hop on laajalle ympäri maailmaa levinnyt Rock´n´Swing-tanssi, jonka juuret ovat Amerikassa 1900-luvun alkupuolella. Suomessa Lindyä on tanssittu 1990-luvulta lähtien. Lindy Hop on tanssina pyöreää ja jammailevaa. Valmiit tanssikuviot helpottavat tanssin omaksumista, mutta Lindy Hopissa voi jokainen myös toteuttaa itseään vapaasti. Jiven tanssiminen auttaa  Lindy Hopin omaksumisessa.