Tietosuojaseloste - Tanssiseura Sekahaku ry

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tanssiseura Sekahaku ry
Tuureporinkatu 2, 20100 Turku
Y-tunnus: 2154242-3

2. Yhteyshenkilö

Raija Nieminen
p. 040 500 5197
raija.nieminen@sekahaku.net

3. Rekisteröidyt, kerättävät tiedot ja pääasialliset tietolähteet

Sekahaku ylläpitää jäsen-, aktiivi-, markkinointi- ja sidosryhmärekistereitä. Lisäksi viranomais- ja yhteistyötahojen vaatimuksesta kerätään mm. kursseilta ja tapahtumista osallistujalista. Sekahaku kerää tietoa sekä nettisivuilta että paperisina versioina. Tietoja kerätään vain suoraan rekisteröidyltä itseltään. Tietojen keräämiseen voi olla viranomaisperuste.

Jäsenetuyritykset

 • Yrityksen tiedot
 • Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti
 • Tiedot jäsenille tarjottavista eduista

Palaute

 • Palaute
 • Sähköpostiosoite (ei pakollinen)

Jäsenrekisteri. Jäsenyys edellyttää tietojen antamista.

 • Nimi
 • Syntymävuosi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Aktiivit

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Paikkakunta

Sähköpostilista (palveluntarjoaja MailChimp)

 • Nimi
 • Sähköposti

Ilmoittautumiset tapahtumiin, retkiin tms.

Mahdollinen yhteistyökumppani, kuten esim. laivayhtiö, voi edellyttää osallistujaluetteloita. Kysyttäviä tietoja voi olla esim.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Allergiat

Kursseille osallistuneet

 • Nimi

Kursseille ilmoittautuneet

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

4. Kerättyjen tietojen hyödyntäminen

Kerättyjä tietoja hyödynnetään seuraaviin tarkoituksin:

 • jäsenasioiden hoitoon
 • asiakaspalvelun parantamiseen
 • asiakaskyselyjen tekemiseen
 • yhteistyösuhteiden ylläpitoon
 • tilastointiin
 • markkinointiin
 • viranomaistarpeisiin

5. Kerättyjen tietojen suojaaminen

Sekahaku huolehtii yhteistyökumppaniensa kanssa tietoturvasta parhaiden tietojensa ja taitojensa mukaan. Sähköisissä järjestelmissä pääsy tietoihin on vain rajatulla määrällä henkilöitä ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa paikassa ja niihin on pääsy vain rajatulla määrällä henkilöitä.

6. Tietojen luovutukset, kolmannet osapuolet ja tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Rekisteritietoja voidaan siirtää määritellylle käsittelijälle palvelusopimuksen perusteella. Tällaisia toimintoja voi olla esim. viestintä ja kampanjat (uutiskirjeet), laskutus tai suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen käsittelijä suojaa henkilötiedot tietosuoja‐asetuksen mukaisesti.
 • Järjestötoiminnassa tietoja voidaan joutua luovuttamaan viranomaisille.
 • Sekahaku voi toiminnassaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Tällainen palvelu on sähköpostijärjestelmä MailChimp, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.
 • Sekahaku ei myy tietoja.

7. Google

Sekahaun sivustolla seurataan dataa kävijäseurantaa varten, esim. kävijämääriä ja vierailtuja sivua. Tietoja ei yksilöidä henkilötietotasolle.

8. Facebook

Sekahaun sivustolla seurataan kävijätietoja määrätasolla.

9. Sähköpostilista

Keräämme sähköpostiosoitteita tiedottamista varten. Tämä tapahtuu netissä pelkästään rekisteröidyn omasta toimesta. Määräysten mukaisesti vastaanottajalla on mahdollisuus poistua sähköpostilistalta viestin alalaidassa olevasta ” Voit perua uutiskirjeesi klikkaamalla tästä” –kohdasta tai ottamalla yhteyttä tiedotus@sekahaku.net

10. Kerättyjen tietojen hävittäminen

 • Sähköpostilistalla asiakas päättää itse milloin tiedot poistetaan.
 • Jäsenrekisteri säilytetään 3 vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen.
 • Aktiivirekisteristä tiedot poistetaan kun toimi päättyy.
 • Jäsenetuyritys säilyy rekisterissä niin kauan kuin sopimus on voimassa.
 • Palautteet säilytetään maksimissaan 3 vuotta.
 • Ilmoittautumiset kursseille ja tapahtumiin sekä listat kursseille osallistuneista säilytetään mm. viranomaismääräysten ja kirjanpitolakien mukaan.

11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti Raija Nieminen, raija.nieminen@sekahaku.net tai Tanssiseura Sekahaku ry, Tuureporinkatu 2, 20100 Turku.

12. Tietojen päivitys

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 25.5.2018.