Vapaaehtoistyö on Sekahaun toiminnan selkäranka

Sekahaussa panoksensa yhteisen hyvän eteen antaa kuukausittain n 160 henkilöä.  Tehtäviä ovat mm.  järjestyksenvalvonta, siistijän tehtävät, rahastus, hallinnolliset tehtävät, markkinointi, yleiset talkootyöt ja avustaminen kursseilla.

Normaalin seuratoiminnan pyörittämisen lisäksi vapaaehtoiset käyvät tanssittamassa vanhuksia n. 20 kertaa vuodessa eri vanhainkodeissa. Järjestämme myös kehitysvammaisille neljä kertaa vuodessa tanssillisen iltapäivän, jossa on mukana lähes 20 vapaaehtoista joka kerta.

Sekahaun toiminnan, kuten kaiken seuratoiminnan, selkäranka on vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset. Yhteistä tälle porukalle on sitoutuminen, saman intohimon jakaminen ja yhteiseksi hyväksi toimiminen.  Oman ajan lahjoittaminen mahdollistaa sen, että seuratoimintaa voidaan järjestää myös sellaisilla paikkakunnilla, joissa toimintaa ei yksityisen sektorin toimesta välttämättä olisi lainkaan. Lisäksi hinnat ovat sellaiset, että mahdollisimman moni voisi harrastaa.

Jos vapaaehtoistyö tanssiliikuntatoiminnan parissa kiinnostaa, kerro itsestäsi ja minkälaiseen toimintaan olisit valmis osallistumaan. Laita viestiä Erjalle, erja.vuorinen@sekahaku.net.

Vapaaehtoistyö Suomessa

Suomi on vapaaehtoistyön mallimaa. Meillä on aina ymmärretty, että itse osallistumalla toiminnan toteuttamiseen, on mahdollisuus paitsi auttaa muita, myös parantaa omaa elämänlaatua.

Vuonna 2015 Suomessa osallistui vapaaehtoistoimintaan 1,368 milj. henkilöä (32,7 %). Yksilön käyttämä keskimääräinen aika vapaaehtoistyöhön kuukaudessa oli 18 h, eli yhteensä suomalaiset ahersivat 24,624 milj. tuntia. Tämä on huikea määrä. Jos tätä panostusta ei olisi annettu, olisi paljon hyvää jäänyt järjestämättä.

Lähde:
http://www.kansalaisareena.fi/Vapaaehtoistyo_Suomessa_2010ja2015.pdf

Kevät 2018